Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ORGANITZACIÓ

Altres orientacions

Per al bon funcionament del centre, davant qualsevol consulta o dubte la persona interlocutora és la tutora i, en els casos en què es requereixi aquesta es pot fer a la direcció de l’escola. Si posteriorment es considera necessari també es pot adreçar la consulta a les oficines del PMEI.

  • Els canvis d’adreça, telèfon, dades bancàries… s’han de notificar per escrit a la direcció del centre, que els traslladarà a les oficines del PMEI.
  • El PMEI no es fa responsable de les possibles sostraccions de cotxets o d’altres objectes que s’hagin deixat a l’escola.
  • Segons l’actual normativa sanitària (Conselleria d’Educació) els cotxets no poden entrar ni quedar dins el recinte escolar. En el cas que en un futur, davant l’evolució positiva de la pandèmia, aquesta normativa es flexibilitzi, per a poder deixar el cotxet al centre se n’haurà de fer una sol·licitud per escrit a la mateixa escola, la qual s’encarregarà de valorar la viabilitat de la petició, atès que les zones habilitades per a deixar-hi els cotxets disposen d’un lloc limitat, i les especificacions a nivell sanitari així com els plans d’evacuació de cada centre condicionen encara més aquests espais.
  • Si l’infant no participa a les activitats del seu grup que es realitzin fora del centre durant la jornada escolar, el dia en què es faci la sortida l’infant no podrà assistir a l’escola (art. 12 del Reglament de règim intern).