Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ORGANITZACIÓ

Salut a l'escola: alimentació, normativa de salut

Alimentació

Per al benestar dels infants, és necessari que entrin a l’escola amb la primera menjada del dia feta.

Administració de llet materna

Les escoles del PMEI faciliten la continuació de l’alletament matern una vegada s’ha escolaritzat a l’infant, tant de forma natural, ja que la mare té l’opció d’acudir al centre per a donar pit a l’infant, com mitjançant l’administració de la llet materna que la mare s’hagi extret prèviament.

Tal com assenyala l’Associació Espanyola Pediàtrica la llet materna, per les seves propietats i composició, és més fàcil de conservar i emmagatzemar que l’artificial; tot i així, s’han de tenir en compte les orientacions per a l’extracció, l’emmagatzematge, la conservació i el transport de la llet materna elaborades per l’ABAM (Associació Balear d’Alletament Matern), l’IEPI (Institut de Primera Infància) i el Servei de Salut del Govern de les Illes Balears.

Podeu trobar les orientacions esmentades i l’autorització per a l’administració de llet materna a l’escola infantil a continuació.

Menús oficials i alimentació complementària

A través del Projecte Escudella es pretén que a les escoles d’infants del PMEI es cuini i es mengi de manera més saludable i sostenible, alhora que s’estableixen relacions positives vers els moment d’alimentació. Els menús oficials estan a disposició de les famílies als taulers informatius de les escoles i a l’apartat Projecte Escudella d’aquest mateix portal web.

Per a més informació sobre els aliments que s’utilitzen per a preparar el menú i el calendari d’incorporació d’aliments que es segueix a les escoles infantils del PMEI veure el document d’Aliments dels menús del PMEI i calendari ; és molt important que faceu una lectura atenta.

Seguretat alimentària

Si l’infant té al·lèrgia a determinats aliments s’ha de presentar la fitxa (que l’escola facilitarà) emplenada per a cada aliment i firmada pels pares i pel facultatiu mèdic. En aquests casos es proporcionarà una derivació del menú pertinent en funció de l’al·lèrgia.

Per motius de seguretat alimentària no es pot dur menjar a l’escola. Per a celebrar aniversaris s’opta per altres estratègies educatives que no impliquen dur menjar elaborat fora de l’escola.

Adaptació a la diversitat cultural/religiosa

Es proporcionarà una opció de menú vegà per a adaptar-se a la diversitat cultural/religiosa. Si s’opta per aquesta alternativa s’ha de mantenir durant tot el curs.

Vestimenta

L’infant ha de dur roba còmoda, que es pugui posar i llevar amb facilitat i que li permeti moure’s sense problemes.

S’aconsella:

  • Mànigues sense botons, fàcils d’arromangar.
  • Calçons amb elàstics, sense botons, ni cinturons, ni retranques.
  • Calçat adequat, ajustat a la seva talla (preferiblement amb velcro).
  • Deixar d’utilitzar el bodi a l’inici del control dels esfínters.

L’infant ha de dur a la bossa personal:

  • Una muda de roba completa, amb roba interior, i amb sabates incloses. S’ha de marcar tota la roba amb el nom.
  • Si du bolquers, 6 bolquers cada dia, un pot de tovalloletes humides, una tovallola de bany i crema –si n’empra.
Normativa de salut

Els primers anys de vida el nombre de processos infecciosos que l’infant pateix és més gran que en d’altres etapes. Com més petit és un infant més immadur és el seu sistema immunitari i més gran el risc de contagi de qualsevol procés infecciós. Per aquest motiu, en alguns casos no assistir al centre educatiu durant un període de temps servirà, a part de per a recuperar-se de la malaltia, també per a reduir la transmissió de determinades infeccions. Cada família és responsable de valorar quan el fill o filla no pot acudir a l’escola infantil, no només pel risc de contagi sinó per a garantir-ne el benestar.

A les Recomanacions de no assistència a centres educatius per processos infecciosos i risc de contagi publicades per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut i Consum (2019) es recomana que: “Un alumne o alumna no assisteixi al centre escolar quan una malaltia no li permeti seguir còmodament les activitats habituals o quan la malaltia requereixi més atencions de les que les persones responsables de l’alumnat podrien donar-li, cosa que reduiria l’atenció dels seus companys i companyes”. A continuació trobareu un extracte del document actualitzat a la situació sanitària actual, és molt important que el consulteu i el tengueu com a referent.

Si un infant presenta una malaltia infecciosa, perquè pugui romandre al centre s’ha de presentar un document escrit pel personal facultatiu mèdic en què es reflecteixi que segons el seu criteri és adient que l’infant hi assisteixi. El dia a dia a l’escola ens constata que aquesta mesura es fa necessària per a preservar la salut dels infants i del personal que hi treballa. A l’escola infantil no s’administrarà cap medicació sense l’informe corresponent del personal facultatiu mèdic. Si és necessari administrar una medecina, aquesta s’ha de dur identificada amb el nom de l’infant i amb les instruccions i l’autorització firmades per la família. Vegeu l’apartat Impresos i autoritzacions.

És important que els pares i les mares o tutors/res estiguin localitzables en tot moment i que notifiquin a l’escola qualsevol canvi de domicili o telèfon, per a poder contactar-hi davant qualsevol situació de salut que ho faci necessari.