Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Baixes

La manca d’assistència d’un infant durant un període superior als quinze dies sense avisar pot implicar la baixa definitiva.

Durant el curs escolar l’infant no pot absentar-se més d’un mes, llevat de malaltia. Si s’incompleix aquesta norma, amb l’informe previ de la directora del centre, el Consell Rector del PMEI declararà la baixa i es cobrirà la plaça.

No pagar la quota durant dos mesos pot suposar la tramitació de la baixa definitiva i la pèrdua de la plaça de l’infant.