Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

presentació

Autorització de la conselleria

Totes les escoles infantils del Patronat estan autoritzades i inscrites a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears; d’aquesta manera, a nivell normatiu, es regeixen pel Decret 60/2008 i per les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació infantil de titularitat pública (que es publiquen just abans de l’inici de cada curs escolar).