Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
ESCOLA D'INFANTS
Can Alonso

Can Alonso és una escola petita i molt familiar, on infants, famílies i equip educatiu creixen junts any rere any. És un espai on es procura respectar els ritmes de cada un dels infants, acompanyant-los en el seu procés evolutiu.

Entre d’altres, destaca l’espai exterior, el qual possibilita el joc lliure en les diferents propostes d’activitats que es presenten. Seguim una pedagogia respectuosa que educa amb el cor i on mitjançant el joc es volen oferir diferents eines que possibilitin múltiples aprenentatges i que estimulin la creativitat, la imaginació i el coneixement del món que ens envolta.

Códi de la Conselleria d’Educació: 07013747
Equip educatiu mínim*
PERSONAL DOCENT
PERSONAL NO DOCENT

(*) El personal mínim de cada centre es pot incrementar en funció de les demandes vinculades a l’atenció a les necessitats educatives especials, o per alguna altra circumstància que faci necessari contractar personal de suport.

Aules de l'escola d'infants
INFANTS NASCUTS EL 2021
INFANTS NASCUTS EL 2020
INFANTS NASCUTS EL 2019