Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
Escola d'Infants
Es Molinar

L’Escola d’Infants Es Molinar és un espai obert als infants, a les famílies i a l’entorn. L’infant és l’eix conductor de l’acció educativa de l’escola i el centre de totes les mirades.

L’equip educatiu pretén aconseguir el benestar dels infants adaptant espais i ajustant l’acompanyament dels adults.

L’estructura de l’edifici permet amb facilitat la unió de grups i, a la vegada, els desdoblaments als espais comuns i a l’espai exterior per a afavorir el joc i l’experimentació en petits grups.

Un dels aspectes que s’hi prioritza és la unió de barri coordinant amb les diferents institucions (CEIP, centre de salut, comerços….).

L’objectiu final de totes les intervencions és aconseguir el benestar global dels infants (físic, emocional, cognitiu).

Codi de la Conselleria d’Educació: 07014296
Equip educatiu mínim*
PERSONAL DOCENT
PERSONAL NO DOCENT

(*) El personal mínim de cada centre es pot incrementar en funció de les demandes vinculades a l’atenció a les necessitats educatives especials, o per alguna altra circumstància que faci necessari contractar personal de suport.

Aules de l'escola d'infants
Infants nascuts el 2021
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2019