Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
Escola d'Infants
Santa Catalina

L’Escola Infantil Santa Catalina està situada al barri del mateix nom. És una escola oberta a acollir i escoltar les famílies, perquè es considera que la comunicació, la col·laboració i la relació amb aquestes resulta bàsica per al benestar dels infants.

Al centre, es dona molta importància als moments quotidians que marquen el dia a dia i que proporcionen als infants l’oportunitat d’adquirir habilitats, coneixements, autonomia… i
que ajuden a potenciar i treballar actituds de tolerància, respecte i igualtat.

L’equip educatiu, centrant la mirada en les necessitats de l’infant, posa al seu abast espais, materials i situacions favorables per a experimentar, investigar, provar, modificar, jugar… i ser el constructor del seu procés d’aprenentatge.

Codi de la Conselleria d’Educació: 07005817
Equip educatiu mínim*
PERSONAL DOCENT
PERSONAL NO DOCENT

(*) El personal mínim de cada centre es pot incrementar en funció de les demandes vinculades a l’atenció a les necessitats educatives especials, o per alguna altra circumstància que faci necessari contractar personal de suport.

Aules de l'escola d'infants
Infants nascuts el 2021
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2019