Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
Escola d'Infants
Son Espanyolet

A l’Escola d’Infants Son Espanyolet, s’hi vol crear un espai càlid, d’acollida, que convidi a quedar-hi i gaudir-hi del dia a dia, donant seguretat tant als infants com a les famílies.

S’hi té molt present que, perquè l’aprenentatge sigui significatiu, s’ha de partir de la pròpia experiència, per la qual cosa ens esforçam en el plantejament i la preparació de les propostes que s’ofereixen als infants. Gràcies al joc, lligat a la manipulació i l’exploració lliure dels materials, cercam que els aprenentatges siguin divertits, compartits, espontanis i significatius.

El centre ha de ser per als infants un lloc on se sentin reconeguts, valorats, estimats i sobretot, lliures. Feim el camí plegats?

Codi de la Conselleria d’Educació: 07014302
Equip educatiu mínim*
PERSONAL DOCENT
PERSONAL NO DOCENT

(*) El personal mínim de cada centre es pot incrementar en funció de les demandes vinculades a l’atenció a les necessitats educatives especials, o per alguna altra circumstància que faci necessari contractar personal de suport.

Aules de l'escola d'infants
Infants nascuts el 2021
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2019