Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
Escola d'Infants
Son Fuster Nou

L’Escola Infantil Son Fuster Nou està situada en l’entorn privilegiat d’un gran parc amb zones de joc i naturalesa; espai que s’aprofita sempre que les condicions ho permeten i que permet gaudir d’experiències riques a la natura i l’espai exterior.

El projecte educatiu de l’escola parteix de l’infant com a protagonista del seu aprenentatge i del respecte cap al ritme individual de cadascun, oferint respostes educatives significatives i variades, que s’adeqüin a les seves necessitats i que n’englobin el desenvolupament integral, de manera que aquests se sentin en un entorn de seguretat emocional i confiança per a poder descobrir les seves capacitats i desenvolupar-se amb harmonia. Per a aconseguir-ho, trobam el joc com a eix vertebrador que possibilita descobrir, imaginar i créixer en cada infant, a través d’experiències sensorials, manipulació i experimentació, dins un context d’escola familiar i pròxima.

Codi de la Conselleria d’Educació: 07013413
Equip educatiu mínim*
PERSONAL DOCENT
PERSONAL NO DOCENT

(*) El personal mínim de cada centre es pot incrementar en funció de les demandes vinculades a l’atenció a les necessitats educatives especials, o per alguna altra circumstància que faci necessari contractar personal de suport.

Aules de l'escola d'infants
Infants nascuts el 2021
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2019