Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
Escola d'Infants
Son Roca

L’Escola d’Infants Son Roca està situada dins el parc del barri de Son Ximelis de Palma. L’escola, dona prioritat a la relació amb les famílies i comparteix la responsabilitat de garantir el benestar de l’infant i d’assolir el seu  desenvolupament harmònic en totes les seves capacitats, respectant el seu ritme i les seves característiques individuals.

L’equip educatiu de Son Roca parteix de la idea que els infants aprenen i creixen a través de les relacions amb els altres, formant part del món, de la cultura i de la comunitat.

El projecte educatiu té com a eix principal la idea que l’entorn i els diferents ambients del centre són un element actiu en l’educació dels infants, així com les relacions entre les persones que els habiten.

Codi de la Conselleria d’Educació: 07006603
Equip educatiu mínim*
PERSONAL DOCENT
PERSONAL NO DOCENT

(*) El personal mínim de cada centre es pot incrementar en funció de les demandes vinculades a l’atenció a les necessitats educatives especials, o per alguna altra circumstància que faci necessari contractar personal de suport.

Aules de l'escola d'infants
Infants nascuts el 2021
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2020
Infants nascuts el 2019
Infants nascuts el 2019