Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

presentació

Origen i finalitat principal

El Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI) és un organisme autònom de l’Ajuntament de Palma (adscrit a la Regidoria d’Educació).

El seu objectiu bàsic és l’educació de les nines i els nins de la ciutat de Palma durant la seva primera infància, garantint el compliment de les finalitats psicopedagògiques, socials i sanitàries que l’escolarització de l’infant requereixi, a partir de les pautes marcades per les institucions pedagògiques de referència.

Durant els més de 40 anys de funcionament, el PMEI ha ampliat els seus serveis per a millorar la quantitat de l’oferta educativa de la ciutat i avui Palma compta amb una xarxa de 12 centres públics, 11 de titularitat municipal i 1 de la Conselleria d’Educació, que ofereixen el cicle educatiu de 0 a 3 anys. Actualment el Patronat treballa en la creació de noves places respectant l’equilibri territorial.

Autorització de la Conselleria d’Educació

Totes les escoles infantils del Patronat estan autoritzades i inscrites a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears; d’aquesta manera, a nivell normatiu, es regeixen pel Decret 60/2008 i per les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació infantil de titularitat pública (que es publiquen just abans de l’inici de cada curs escolar).